Logg inn

For innlogging til ditt verktøy.
 
Brukernavn
Passord
 

Nyheter på RSS

Du kan abonnere på våre
nyheter som RSS-feed.
 

Nyheter på e-post

Meld deg på for å motta nyheter fra oss på e-post.
 
E-post
 

Søk på våre sider

Søk på våre sider etter
relevant informasjon.
 
Søketekst
 
Vennligst vent...

Nytt fra forskning og medisin

Forskningsnytt 13.juli 2013

Tekst.......

Bestillingsskjema Probiozym

(Norsk tekst) Kunder bosatt i Danmark kan bestille Probiozym på denne nettbutikken. Kunder bosatt i Norge henvises til den norske nettbutikken. Ordren ekspederes innen 5 virkedager, vanligvis fortere. Varen sendes som A-post. Betaling skjer ved visa/mastercard. Probiozym selges i glass à 60 kapsler, noe som holder til en måneds normalt forbruk.

Høyrespalte

For større bilde

ADHD og ADD (attention deficit/hyperactivity disor

Faktarute om ADHD ADHD, intoleranse for melk og gluten. Behandling med probiotika og diett Det største problemet for pasienter med ADHD/ADD er som regel konsentrasjonsproblemer. Dette skaper spesielt storeproblemerfor skoleelever. Ved ufullstendig nedbrytning avkasein(melkeprotein) oggluten(kornprotein) dannes opioidepeptider.Dette er stoffer som har morfinliknende effekt på hjernen, og som man tror kan være en årsak til manglendekonsentrasjon ved ADHD/ADD.

Proteinintoleranse ved tarmsykdommen Cøliaki

Cøliaki er en autoimmun sykdom som først og fremst rammer slimhinnen i tynntarmen og som hos genetisk disponerte individer utløses avpeptider fra gliadin og gluten i hvete, bygg og rug, muligens også havre. Vanlige symptomer er kronisk diaré, vekttap, anemiog tretthet, men det er viktig å være klar over at symptomene kan variere mye ogmange pasienter har vage symptomer som ikke peker i retning av en tarmlidelse.

Proteinintoleranse ved allergier

Allergiske reaksjoner på fremmedproteiner har stor utbredelse, og slike reaksjoner kan ta mange former. Allergier mot proteiner i matvarer kan være meget kraftige. Visse proteiner fra matvarer er detmer vanlig å utvikle allergi mot, f.eks. fra nøtter og kiwifrukt. Dette kan gitilstander som ervanskelig å diagnostisere.

Diett og analyse av peptider i urin

Før man starter på en diett er det viktig å vite om dietten er begrunnet. Kan man dokumentere at dietten er begrunnet er det lettere å få gjennomslag hos helsepersonell. Analyse av peptider i urin gir indikasjoner på om pasienten har intoleranse mot matproteiner. Testen bygger på følgende: Fordøyelsen av proteiner i maten er ikke fullstendig Delvis fordøyde proteiner (peptid)lekker over i blodet fra tarmen Denne lekkasjen antas å være økt hos personer med inflammatorisketilstander i tarmen (Leaky Gut Syndrome) Øktopptakav peptider i blodet vil føre til økt utskillelse av peptider i urinen Testen er først og fremst brukt til å undersøke om autistiske barn og ADHD-pasienter har forhøyede mengder av peptider i urin.

Probiotika ved proteinintoleranse

Vedproteinintoleranse ses ofte mage- og tarmproblemer. Probiotikaanbefales derfor som en del av behandlingen. Probiotika er en fellesbetegnelse på uskadelige bakterier som bedrer helsen. Som regel innholder probiotika melkesyrebakterier. Det finnes svært mange forskjellige typer (eller stammer) melkesyrebakterier, og de kan ha svært ulike virkninger.

Autisme

Autisme og diæt Ved ufuldstændig nedbrydning af kasein (mælkeprotein) og gluten (kornprotein) fremkommer opioide peptider. Dette er stoffer der har morfinlignende effekt på hjernen. Mange autister reagerer særligt kraftigt på disse stofferne og autistiske børn kan opleve stærk bedring ved streng diæt.

Forstyrret tarmflora

Tarmfloraen Tarmfloraen utgjøres av samlingen av bakterier som til enhver tid befinner seg i tarmsystemet. Forskning de siste par 10-år hardokumentert at sammensetningen av tarmfloraen har enavgjørende betydning for vår helse.Forstyrret tarmflora erkan derfor væreårsak til en rekke sykdommer ogplager. Forstyrret tarmflora innebærer at uønskede arter av bakterier og sopp finnes i større mengder i tarmen.

Irritabel tykktarm

Probiotika ved irritabel tykktarm (IBS) IBS bryter ofte ut første gang etter en antibiotikabehandling, og det er naturlig å tenke seg en sammenhengmedtarmfloraen. Selv omforstyrret tarmfloratrolig ikke er den underliggende årsaken til IBS, er det en vesentlig årsak til de plagene som oppstår. Det kan se ut til at personer med IBS er spesielt utsatt for å få tarmfloraforstyrrelser.

Chrons sykdom

Fakta om Chrons sykdom Beslektede emner:Forstyrret tarmflora Probiozym kan kjøpes inettbutikken. Se også vår vitenskapeligedybdeartikkel om Probiozym. Peptidanalyse og diett Så vidt vi vet er det ikke observert noen sammenheng mellom Crohnssykdomogproteinintoleranse, men det er heller ikke ordentlig undersøkt.

Spørsmål og svar til peptidanalysen

Jeg vil ta testen.Hvordangår jeg fram? Ring Neurozym på tlf: 74 15 15 00 eller gå til vårnettbutikkog bestill et testkit. Testsettet består av urinprøvebeholder, urin-monovette, transportrør, rekvisisjonsskjema, returkonvolutt oginformasjon. Urinprøven tas i urinprøvebeholderen ogurinen suges opp iurin-monovetten.

Tolkning av prøvesvar

Det er økende holdepunkter for at proteiner fra gluten og fra kumelk kan gi ulike former for intoleranse. Flere studier har vist at barnmedautisme kan ha forhøyede nivåer av peptider i urinen, noe som kan være et resultat av økt permeabilitet i tarmen (lekk tarm) og/eller ufullstendig nedbrytning av gluten og kasein (Reichelt KL og medarbeidere, Shattock, P).

Liste over rekvirenter

For pasienter bosatt i Norge er det påkrevet å ha en lege eller terapeut som rekvirent. De fleste bruker fastlegen som rekvirent, men dersom du ønsker noenmedmer erfaring innen proteinintoleranse kan denne listen være nyttig. Følgende klinikker og terapeuter har kompetanse innen proteinintoleranse. Disse rekvirerer gjerne peptidanalyser til Neurozym.

Bestilling av testkit

På denne siden kan kunder i Norge, Sverige og Danmark bestille testkit for analyse. Testkittet består av urinprøvebeholder, urin-monovette med konserveringsmiddel, transportrør, returkonvolutt, informasjonsbrosjyre ogrekvisisjonsskjema. Skjemaet følger med i testkittet og må fylles ut med alle opplysninger vi trenger.

Utsalgssteder

Probiozym kanbestillesdirektefra Neurozym. Du kan ringe på tlf. +47 74 15 15 00, brukenettbutikken våreller sende e-post tilpost@neurozym.com.Husk å oppgi navn, adresse og hvor mange glass du vil ha. Dersom du heller ønsker å kjøpe Probiozym over disk så er det noen butikker og terapeuter i Norge som fører vårtprodukt.

Norsk Protein Intoleranse Forening (NPIF)

NPIF er en forening for personer med proteinintoleranse som skyldes opioide peptider. De har et nyttig nettsted:http://www.npif.no/hvor man finner pasienthistorier, litteraturoversikter og tips knyttet til proteinintoleranse.

Dybdeinformasjon om probiozym

Bakgrunn Målet med å utvikle Probiozym var å lage et produkt for pasienter med proteinintoleranse og forstyrret tarmflora. Ved seleksjon av bakteriestammer har vi valgt ut stammer som har stor evne til å bryte ned skadelige matpeptider. Dette har vi løst ved å finne frem til stammer som har et høyt innhold av de riktige peptidaser, dvs enzymer som bryter ned peptider.

Netværk/samarbejde

Neurozym har etableret et betydeligt kontaktnet. Selskabet har indgået samarbejdsaftaler med udenlandske aktører på områderne produktion, markedsføring og salg af det nye probiotiske produkt Probiozym. Vores vigtigste samarbejdspartnere i Storbritannien er Microbial Development Ltd (Malvern) som produserer våre bakteriestammer, og Cultech Ltd som produserer kapslene i Probiozym.

Last ned brosjyrer

(norsk tekst)Her legger vi ut brosjyrer og materiell som kan lastes ned. Du trenger Acrobat Reader for å lese dokumentene.

Kontakt oss

Postadresse:Neurozym Biotech AS, Sørbygdveien 187, N-7760 Snåsa Telefon: (+47) 74 15 15 00E-postadresse.post@dk.neurozym.

Probiozym ved kronisk utmattelsessyndrom (ME)

Probiozym ved kronisk utmattelsessyndrom (ME) Det er kjent at pasienter med ME ofte har nytte av probiotika. Det kan ha sammenheng med at denne tistanden kan ha sammenheng med kost og sammensetningen av bakteriefloraen i tarmen. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra ME-pasienter som bruker vårt probiotikum Probiozym. Flere forteller at de har fått mer energi enn førog at de føler seg bedre generelt .

Proteintoleranse og peptider fra melk og gluten

Proteinintoleranse er en tilstand hvor proteiner fra matvarer og andre fremmede kilder setter i gang prosesser som fører til sykdom og plager. Symptomene er mangeartede og varierer mye. Symptomer fra mage-tarmsystemet oppleves ofte som diaré ogmagesmerter,selv omdissesymptomeneoftester forårsaket av virusinfeksjoner, matforgiftning eller bakterier.

Bestilling av analyse-kit for Peptidanalyse

Kunder bosatt i Norge, Danmark og Sverige kan bestille analysesett fra denne nettbutikken.Ordrenekspederes normalt samme dag. Analysesettet sendes til deg uten kostnad. BetalingNår prøven er mottatt, sendes faktura til pasienten eller pasientens foresatt. Til Norge og Danmark sendes vanlig faktura. Til andre land sendes SWIFT-faktura.

Historik

Neurozym Biotech AS har drevet laboratorium på Snåsa siden 1993. En række firmaer har fået udført projekter her. I 1999 startede udviklingen af et probiotisk produkt for proteinintolerance, og en analysevirksomhed for analyse af skadelige madpeptider i urin. Analysevirksomheden startede i foråret 2001.

Personel

På laboratoriet arbejder 3 personer med analyse af peptider og salg af det nye probiotiske produkt. Daglig leder dr.med Gunnar Brønstad er projektleder. Aase Brønstad er økonomichef. Laboratorieleder Tove Toldnes arbejder med peptidanalysen og salg af det probiotiske produkt. I tillæg drives udvikling af nye produkter.

Bestill

Litteratur

På disse sidene vildu finneartikler, oversikter og linkerrelatert til peptidforskning, proteinintoleranse og tilligende område.Litteraturliste- En liste over litteratur rundt proteinintoleranse fram til 1994. Listen er laget av Proteinintoleranseforeningen.Seoversikten på Proteinintoleranseforeningens sider. Dietary peptides as cause of disease- En liten artikkel om sykdomsfremkallende peptider, skrevet av dr.

Mitt Problem

På disse sidene tar visikte på å oppsummere den mest relevante informasjonen for tilstander hvor behandling med diett og probiotika spiller en rolle. Vibeskriverde erfaringene vi har med diett og behandling med Probiozym ved de forskjellige lidelsene. Beskrivelsene er hovedsaklig basert på pasientenes egne tilbakemeldinger.Her vil du også finnelenker videre til mer detaljertinformasjon.

Probiozym

Probiozym - Et probiotiskproduktfor proteinintoleranse og forstyrret tarmflora Probiozym ble egentlig utviklet for personer medautisme,ADHDog andre tilstander som involvererproteinintoleranse. Tilbakemeldinger fra brukerne tyder på at andre grupper kan ha enda større nytte av produktet. Det ser ut til at det er spesielt nyttig vedirritabel tarm,Crohns sykdom, oppblåst mage og ved mageproblemer etter antibiotikakurer.

Opoide peptider

Opioide peptider Alle peptider er kjeder av aminosyrer som er hektet sammen. Noen få av disse har evnen til å påvirke opioid-reseptorene i hjernen og er samtidig vanskelig nedbrytbare. Kombinasjonen av disse egenskapene fører til proteinintoleranse hos en del pasienter. Peptidene Neurozym analyserer på er markertmeden stjerne (*).

Dietary peptides as cause of disease

(Denne teksten henvender seg først og fremst til fagfolk og foreligger kun på engelsk)Autism is a life-long developmental disorder affecting as many as 1 in 500 children. The causes for this profound disorder are largely unknown. Recent research has uncovered pathology in the gastrointestinal tract of autistic children. The pathology, reported to extend from the esophagus to the colon, is described as a novel form of enteropathy in autistic children, in which increases in mucosal lymphocyte density and crypt cell proliferation occur with epithelial IgG deposition, suggestive of an autoimmune lesion.

Peptidanalyse

Bruksområde Ufullstendig nedbrytning avproteinerfra mel og melk under fordøyelsen fører til dannelse avpeptider.Et høyt innhold av peptider i urinen tyder på et høyt innhold i blodet også. Dette er uheldig ettersom flere av peptidene kan ha innvirkning på hjernen. Neurozym Pharma’s peptidanalyse anbefales særlig vedautismeogADHD, men også ved andre psykiske lidelser og mistanke omproteinintoleranse.

Hva er proteinintoleranse?

Proteinintoleranse er er en samlebetegnelse på en rekke tilstander og sykdommer som har det til felles at de utløses av proteiner som kommer utenfra, dvs proteiner framat, eller fra mikroorgansimer i tarmen når tarmfloraen erforstyrret. Ved proteinintoleranse ses ofte mage-tarmproblemer, og det er ikke uvanligmedpsykiske plager. Ikke sjelden foreligger tarmbetennelse og det man betegner som lekk tarm (leaky gut).

Neurozym Biotech AS

For større bilde
Probiozym er et probiotikum der kan hjælpe ved løs mave, mavesmerter og luftplager, problemer der kan være forårsaget af matintoleranse og forstyrret tarmflora. Probiozym indeholder bakterier, der har stor evne til at feste sig til intestinale celler. Det gør dem effetive at undertrykke ugunstige bakterier og arter af svampe i tarmen.
Powered by Softdata